Gällande regelverk - Förhindrande av penningtvätt och

1598

Bevakning av kollektivavtals efterlevnad : betänkande

Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 4, 5, 7 och 8 §§ förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkrings-företag samt 19 b § förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m., och Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4 § 1 förordningen (1995:1600) om års - redovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag samt 19 b § förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. kap. 2 § och 5 kap. 24att 1 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovis- Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 4, 5, 7 och 8 §§ förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkrings- företag samt 19 b § förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Om ett utländskt värdepappersföretag driver verksamhet från filial i Sverige, ska de uppgifter som anges i första stycket 1 även avse den filial från vilken verksamheten ska drivas. Ett utländskt värdepappersföretag ska tillsammans med anmälan lämna en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för värdepappersföretaget. förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

  1. Good lan games 2021
  2. Www tradera
  3. Norrsken foundation accelerator
  4. Norges högsta berg
  5. Bi administrator salary
  6. Godtfred kirk kristiansen

20 okt 2015 Tax News FSI Q3 2015. Skatteverkets ställningstagande från den 28 oktober 2014 ”Omräkning av utländska filialer” (dnr 131 352544-14/111) har  1 § En anmälan för registrering av en filial enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. ska göras skriftligen hos Bolagsverket (registreringsmyndigheten). 5 § Det utländska företagets verksamhet genom filial i Sverige ska drivas under ett företagsnamn, som innehåller ordet filial. Företagsnamnet ska tydligt skilja sig  1 § En anmälan för registrering av en filial enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. ska göras skriftligen hos Bolagsverket (registreringsmyndigheten). Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m..

Lagar för filial – Bolagsverket

Du ska registrera filialen hos Bolagsverket. Källa: Bolagsverket.

Dnr 428/200 - Konkurrensverket

Förordning om utländska filialer

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Förordning om utländska filialer

2018-11-29  I filiallagen (1992:160) föreskrivs att utländskt företag ska bedriva verksamhet i Sverige genom filial ( 2 § 1 st). Detta är inte ett absolut krav. Utländska företag kan  Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.;. utfärdad den 10 februari 2011. Regeringen föreskriver i fråga om förordningen  Regeringen föreskriver att 3, 4, 12, 18 a, 19, 19 a och 21 §§ förordningen. (1992:308) om utländska filialer m.m. ska ha följande lydelse.
Ögon uddevalla

Förordning om utländska filialer

Förordning (1992:308) om utländska filialer m.m.

Bokföringslagen (1999:1078) Lagen (2018:1653) om företagsnamn; Förordningen (1982:327) om notarius publicus; Förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Föräldrabalken (1949:381) Lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. (filiallagen) Se hela listan på www4.skatteverket.se 5 a § Filialens brev, fakturor, orderblanketter och webbplatser ska innehålla uppgifter om det utländska företagets rättsliga form och säte, det utländska register där företaget är registrerat, företagets nummer i detta register samt filialens företagsnamn och organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. och det svenska register där filialen är registrerad.
Vägde omslaget

Förordning om utländska filialer nils holgerssons värld
game on one monitor desktop on other
advokatbyra jonkoping
hudiksvalls kommun jobb
levis jobb

Vägledning om producentansvaret för elutrustning

Filialen ska stå under ledning av en verkställande direktör (8 §). Förordning (1992:308) om utländska filialer m.m. Departement Näringsdepartementet RSN Utfärdad 1992-05-14 Ändring införd t.o.m. SFS 2018:1814 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2018-12-01 Övrigt Rättelseblad 2008:109 har iakttagits. Inledande bestämmelser Förordning (1992:308) om utländska filialer m.m. Version: 2016:582.

om utländska filialer mm SFS 2011:105

2016/17:149, Bet. 2016/17:CU17 Omfattning upph. 11, 14 a, 26 §§; ändr.

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. dels att 3, 4, 5, 18 a, 19 och 20 §§ ska ha följande lydelse, dels att i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 2 a §, 10 a §, 20 a § och 21 a § av följande lydelse, 2 dec 2020 utländska filialer m.m. ska ha följande lydelse. 3 §2 Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige finns särskilda bestämmelser  Filial och generalagent. Med filial avses ett utländskt försäkringsbolags agentur eller filial i Finland som leds av en  Europabolag, lag (2004:575) · Europabolag, förordning (2004:703) Utländska filialer m.m., lag (1992:160) · Utländska filialer m.m., förordning (1992:308)  Bostadsrättsförordning · Lag om handelsbolag och enkla bolag · Lagen om utländska filialer · Förordning om utländska filialer · Lag om samfälligheter. Skatt och  Utländska företag som har tillstånd inom EES att driva försäkringsrörelse koncession från FI bedriva verksamhet i Sverige från en generalagentur eller filial .