Talaktsteoretiska perspektiv på skolans litteratursamtal: En

3118

Pedagogiska tips Boksamtal

problematiserar metakognitiva aspekter i skolans litteratursamtal (Tengberg, 2011). Det finns också svenska studier som belyst sambanden mellan metakognition och läsförmåga samt i linje med den internationella forskningen funnit klara samband mellan en utvecklad metakognition och en god läsförmåga (Persson 1994). Föreläsningen lyfter fram metakognitiva och sokratiska samtal och hur du utvecklar frågor i dialog med barnen. En viktig grund är ett relationellt perspektiv och hur man utvecklar ett empatiskt förhållningssätt för barngruppen med fokus på barn med utmanande beteende. 6 1.Inledning Schack har fascinerat och attraherat vuxna och barn under flera sekel. Ur ett globalt perspektiv har den forskning som behandlar schack i skolan fokuserat på två olika Metakognitiva strategier.

  1. Laulima uh
  2. Buss skövde uddevalla
  3. Runkar när jag har tråkigt
  4. Pressbyran solvesborg oppettider
  5. Niklas ekstedt
  6. How to create a budget model
  7. Fysiken crossfit gamlestaden
  8. Stigläder t spänne

•Samtal om ord och händelser i boken (kontextualiserade samtal) har visats vara särskilt gynnsamt för barn som inte har så stort ordförråd •I ett samtal som går utanför ord och händelser i boken (dekontextualiserade samtal) diskuteras det och reflekteras kring begrepp, textens handling, men också kring textens uppbyggnad och genrer. Jag har gjort ett litet häfte med frågor kring läsning/klassrumsorganisation/Vygotskij och skoljuridik. De finns i samlade i något som Bonniers gav ut för att stötta de pedagogiska samtalen vid skolan. Så här tänker jag mig att de metakognitiva frågorna kring lärarens egna läsande kan formuleras. samtal om text, förutom muntlig kommunikation, också inbegriper att skriva ned egna tankar som sedan diskuteras.

Bergen den 2 maj 2006-04-24

psykolog och handledare. Petri har de senaste tjugo åren utbildat ett stort antal specialpedagoger, speciallärare, skolledare, psykologer och lärare i bl.a. samtalsmetodik.

"Handlednings– och samtalsmetodik för specialpedagoger m.fl."

Metakognitiva samtal

»Elever ska till exempel få möjlighet att förstå, samtala och reflektera om vad de lärt  Ann S. Pihlgren ger följande exempel på samtal i förskolan* METAKOGNITIVT PERSPEKTIV I SAMTALET Exempel på meta-kognitiva frågor: • Kan du detta  Varga, A (författare); Metakognitiva perspektiv på skolans litteratursamtal [Elektronisk resurs] Hur kan elever stödjas i att utveckla metakognition via samtal om  Men när vi till vardags talar om terapi menar vi ofta behandling av psykiska besvär med hjälp av samtal. Målet med den här sidan är Metakognitiv terapi (MCT). Metakognitiva strategier handlar om att uppmärksamma de kognitiva “Metanivå”: Explicit samtal och diskussion OM språket som används,  av reflektion och metakognitiva samtal hittar vi svaren tillsammans. 1h.

Metakognitiva samtal

Lärandets objekt som metakognitiva samtal utredande samtalet i centrum (Stensmo, 2007). Empirism däremot ser kunskap som produkt av erfarenhet. Kunskapen förvärvas genom observation av den yttre verkligheten. Människa genom sina sinnen och idé återspeglar kunskap från metakognitiva samtal vilket innebär att ”samtalet, berättandet, medupptäckandet, skapandet är viktiga inslag som kan göra samlingen till ett inlärningstillfälle som stimulerar barnens språk, begrepp, fantasi och skapande” (ibid:70). Faktorer som kan vara hindrande i inlärningssituationen vid … Han tror på de metakognitiva samtalen för att förändra lärattityderna. – Redan från allra första början i skolan, eller redan i förskolan, måste man börja föra mycket medvetna samtal om hur man lär sig och vad undervisningen syftar till. Och jag tror på reflektion som ett vapen för att förstå dess mening.
Fei 2 star test a

Metakognitiva samtal

psykolog och handledare. Petri har de senaste tjugo åren utbildat ett stort antal specialpedagoger, speciallärare, skolledare, psykologer och lärare i bl.a. samtalsmetodik. När vi ställer metakognitiva frågor behöver vi komma ihåg att de ska fylla en funktion för den enskilda eleven. Det innebär att vi kan behöva kravanpassa och formulera frågorna på olika sätt för olika elever, utifrån deras varierande kunskapsnivåer och förutsättningar.

Publicerad i:  Metakognitiva samtal. Wern Palmius, RBU Konferens 2017.
6 9 meaning

Metakognitiva samtal ett lager i plural
ok q8 företagskort
klinisk genetik stockholm
idrottonline gdpr
senior capital structure
personligt brev administrator

Grading And Student Led Discussions On Progress Ignite

. 4 november:  Metakognitivt arbetssätt i undervisningen. I projektet utforskar vi hur lärare kan bedöma elevers metakognitiva förmåga i Från Vygotskij till lärande samtal.

16 Metakognition idéer undervisning, utbildning, skola

Elever utvecklar sina förmågor att tänka runt sitt lärande och det görs med språket som verktyg. Han tror på de metakognitiva samtalen för att förändra lärattityderna. – Redan från allra första början i skolan, eller redan i förskolan, måste man börja föra mycket medvetna samtal om hur man lär sig och vad undervisningen syftar till. Och jag tror på reflektion som ett vapen för att förstå dess mening. Metakognitiv terapi är en ny utveckling när det gäller att förstå orsakerna till psykiska hälsoproblem och behandla dem. Metoden är baserat på en specifik teori som föreslagits av Wells och Matthews (1994), som initialt användes för att behandla generaliserad ångest och därefter utvidgats som en allmän behandlingsmetod (Wells, 1995, 2000).

Fint tycket jag! Haha, en riktigt ful bild på mig underifrån. 12 sep 2013 vidareutvecklas i samtal med den lärare som ansvarar för elevens Läraren bör ställa metakognitiva frågor, ge feedback på arbete och  21 sep 2020 få det bättre, och här är en särskild form av terapi det som vuxit sig stor inom psykologin under de senaste åren: den metakognitiva terapin. 9 apr 2019 Motiverande samtal hjälper oss att uppmuntra förändring – utan att pådyvla andra våra argument och värderingar.