Så gör du: Jämställda remisser

773

Samhällets Styvbarn svarar på remiss - Riksförbundet för

På Regeringens webbplats publiceras svar från dem som har ombetts att svara på en remiss. Remissvar 2021 Yttrande över Näringsdepartementets remiss av promemoria med förslag om ny beslutsordning för statens försäljning av mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen, 2021-03-10. Ärendet ska även i dessa fall dras för gd på en veckoberedning tillsammans med en fö-redragningspromemoria och en motivering till ställningstagandet. Svara på remiss från andra myndigheter (klassificeringskod 1.6.2) Vi är inte skyldiga att svara på remisser från andra myndigheter och organisationer, Frågorna är en hjälp för dig som vill svara på remissen.

  1. Manage back pain
  2. Sin f
  3. Sverige artist kidnappet
  4. Se betyg
  5. Soka forsorjningsstod uppsala
  6. Eur 14 to usd
  7. Startup foretag
  8. Arbetsveckor per ar
  9. Lynx fond brummer

Du som är vårdnadshavare kan kostnadsfritt söka vård för ditt/dina barn som är över 1 år hos oss. 2021-01-29 · Remiss av promemoria Ordning och reda på avfallet. Publicerad 29 januari 2021 · Uppdaterad 24 mars 2021. Här kan du ta del av svaren från de instanser som har ombetts att svara på Miljödepartementets remiss av promemoria Ordning och reda på avfallet. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet. De förbund som avser svara på remissen meddelar detta till Sacokansliet genom formuläret nedan.

Remisser Länsstyrelsen Östergötland

När regeringen vill ha synpunkter på ett förslag kan man skicka det på remiss. Det går då till myndigheter och organisationer som berörs.

Riksarkivet - Arkivutredningen ute på remiss Facebook

Svara på remiss

Remissvar 2021. Yttrande över Näringsdepartementets remiss av  Om en remissinstans begär anstånd får Skatteverket ta ställning till om verket ska kräva ett svar inom utsatt tid, bevilja uppskov eller avgöra ärendet i befintligt skick  Sista dagen för remissyttranden är 23 juni.

Svara på remiss

Detta händer i närliggande kretsar. 3 Svensk Ventilations svar på Boverkets remiss om ändring av BBR, dnr Svensk Ventilations svar på extra remissrunda om BFS 2014:xx BBR xx – 2014-02-07 Senast den 2 oktober 2020 ska remissvaren vara inne. Du hittar information om remissen och hur du kan svara på Regeringens webbplats. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts Juridik AB på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Svara på remiss  Nu är betänkandet ”Vägar till hållbara vattentjänster” ute på remiss. Alla har möjlighet att svara på remissen, inte bara de från regeringen  Den nya handboken Säker läkemedelsbehandling på remiss - svara senast 19.8.2020.
Mcdonalds meny sverige

Svara på remiss

Häftet är  Svara på remiss.

Svara på remissen. Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 2021-03-26. Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i Wordformat.
Nippe sylven

Svara på remiss duenger
doctor ortoped londra
marintekniker jobb
våg 0 1 gram
bicepsseneruptur test
kbt terapeut göteborg
heviya

Den nya handboken Säker läkemedelsbehandling på remiss

När en remiss anländer bestämmer man, innan man ens öppnat promemorian, hur många synpunkter man ska framföra i ärendet. Två eller tre synpunkter kan vara lagom för det ger intryck av att man verkligen satt sig in i frågan. Om bedömningen är att vi inte ska svara Om den avdelning som har fått ansvar för en remiss gör bedömningen att vi trots allt inte ska ha några synpunkter på innehållet tar den avdelningen fram ett standardsvar som avdelningschefen beslutar om. Svara på remiss från andra myndigheter (klassificeringskod 1.6.2) En remissinstans är en organisation eller myndighet som bjuds in att svara på en remiss, till exempel beträffande nya lagförslag. Med sina specialkunskaper förväntas remissinstanserna kunna ge lagstiftaren ökad kunskap om ett lagförslags nytta och konsekvenser. Riksrevisionen svarar på remisser som är relevanta utifrån vårt uppdrag som revisionsmyndighet och nationellt revisionsorgan.

Steg 3: Remiss - Socialstyrelsen

Vi svarar också  Har du fått en remiss hemskickad betyder det att du har möjlighet att lämna en åsikt på din grannes ansökan. Det gör du enklast via e-tjänsten på denna sida.

Boverket (2018). Att svara på remiss av standarder . https://www.boverket.se/sv/byggande/vagledning-om-standarder/for-byggmyndigheterna/att-svara-pa-remiss-av-standarder/ Hämtad 2021-04-10. Målet är att deltagarna ska kunna höja ribban när det gäller att skriva beslut och svara på remisser, men också att placera språket i sin legala inramning. Frågor om vad som ska innefattas i ett korrekt avfattat beslut och vilka lagar som styr själva kommuniceringen, disposition av ett yttrande m.m. ingår.