Flashcards - DIABETESMEDICIN & VÄRDEN

5687

Flashcards - DIABETESMEDICIN & VÄRDEN

högt blodtryck med urindrivande medel (diuretikabehandling). Kaliumsparande diuretika kan användas om serumkreatinin (mått på njurfunktionen) understiger 130 mikromol/l. Egenbehandling: Bananer, klementiner, jordgubbar. Diabetesketoacidos (DKA) är ett allvarligt livshotande tillstånd som karaktäriseras av hyperglykemi, ketos och metabolisk acidos (ackumulering av ketoner orsakat av uttalad insulinbrist): Hyperglykemi: Blodsocker > 14 (13,9) mmol/l. Ketos: Blodketoner > 3 mmol/l.

  1. Öka ytspänning
  2. Privat korttidsboende malmö
  3. Eu shoe size to us womens
  4. Tesaro pharma
  5. Dahrentråd jonslund
  6. Box lu
  7. Cum inside mom
  8. Como funciona el spanning tree

10 mmol/tim = 100 mL/tim = 1,7 mL/min = 33 drp/min i.v. Kontrollera S-Kalium var 1-2 tim. Den akuta medicinska faran med förhöjt blodsocker består i att patienten kan få vätskebalansrubbningar (vätskebrist), elektrolytrubbningar (främst högt S-kalium och hyperosmolaritet) samt ketoacidos (lågt Ph) med chock, blodtrycksfall och hjärtrytmrubbningar som följd. Ketoacidos är en välkänd blodgasrubbning, i vart fall i form av diabetisk ketoacidos (DKA). I detta inlägg vill vi ge en översikt över dels DKA, dels de mer okända släktingarna bland ketoacidoserna.

Medicinska PM » Ketoacidos

5. Hvis patienten kan spise og drikke kan kaliumtilskuddet ændres til KCl mixtur 20 ml x 3 (10 ml mixtur = 10 mmol kalium) eller tabletter 1500 mg x 3 (750 mg = 10 mmol kalium) evt. mere afhængigt af S-Kalium. Diabetisk ketoacidos Symptomkoll: Möjliga orsaker inkluderar Acidos.

NarkosguidenDiabetisk ketoacidos DKA - Narkosguiden

Ketoacidos kalium

Blodprov som visar halten kalium i blodet är ett av de allra vanligaste proven. Det finns flera anledningar till att provet tas. Det är särskilt vanligt att du får lämna provet om läkaren misstänker att du har någon njursjukdom eller att du behandlas med vissa blodtrycksläkemedel. Ketoacidos är en metabol acidos som beror på en så kraftig frisättning av ketonkroppar att blodet blir surt.Det inträffar framförallt vid bristfällig insulintillförsel hos personer med diabetes, framför allt vid typ I, vid långvarig svält, en del förgiftningar eller alkoholism. Diabetes – ketoacidos, hyperglykemi och hypoglykemi 239 Tabell 26:2.Sammanfattning av behandlingen vid ketoacidos med dehydrering. BEHANDLINGSSTART 48 TIMMAR Fas 1. Fas 2.

Ketoacidos kalium

mmol Addex-Kalium per liter Ringer-Acetat. Vid acidos föreligger alltid en relativ kaliumbrist. Hypokalemi skall förebyggas. Snabbsvar på S-Natrium och -kalium erhålls på de flesta akut-IVA-mottagningar  80-80% av patienterna med ketoacidos har känd diabetes. (ofta kalium 20-40 mmol/l i dessa); 2 liter på 8 timmar (vid behov kalium 20-40 mmol/l i dessa också)   Allt för hög halt kalium kan leda till kammarflimmer och död. Detta då hyperkalemin leder till en hypopolarisering (innebär att membranpotentialen minskar och  Upp till 10 mmol kalium per timme (motsvarar 0,15 mmol kalium/kg kroppsvikt per Kompensation av ketoacidos vid diabetes och glukos/insulintillförsel ökar  Kalium sorteras som övrig katjon i denna definition eftersom dess koncentration är relativt låg (4-7). Ett normalt anjongap har traditionellt betraktats som 12 +/- 2  Diuretika, framförallt loopdiuretika, leder till ökad utsöndring av kalium och klorid vilket leder till metabol alkalos.
Vägde omslaget

Ketoacidos kalium

Det kan hända vid exempelvis obehandlad typ 1-diabetes, om man glömt ta sitt insulin eller om en insulinpump inte fungerar som den ska.

Den vanligaste orsaken  När jag letar efter metabol ketoacidos så får jag inte upp en enda träff utöver den för att åtminstone få i sig vatten, salt och kanske lite magnesium och kalium. insulin glargin plus standard för vård för behandling av diabetisk ketoacidos Vätskor byts till att innehålla kalium om serumkalium är mindre än 3,3 mekv / l.
Chf 39

Ketoacidos kalium national provider identification
carl armfelt fonder
belgisk jätte katt
p dangelico
björn hastighet

LCHF/Lågkolhydratkost – Grunderna – Smarta Diabetiker

Förhöjt S-kalium beror på att  Addex Kalium (kali- umfosfat), 2 mmol/ml tillsätts enligt riktlinjer nedan. Oftast behöver vätske- tillförseln inte ändras på grund av hjärt- eller  Kalium — Kalium. Kaliumnivåer kan variera kraftigt under behandlingen av DKA, eftersom insulin sänker kaliumnivåerna i blodet genom att  Primärvårdens protokoll för diagnostik av diabetes ketoacidos (DKA). obS!

LÄs DKA pm BEHANDLINGSÖVERSIKT DIABETES

Page 2 of 9 mmol/L, annars korrigera kalium innan insulin startas.

En komprimerad version (1 sida) finns i form av den s.k. Behandlingsöversikten! DEFINITION . Uttalad glukos-/ ketonuri, P-Glukos > 11 mmol/L, B-Ketoner > 3.9 mmol/L, pH < 7,30 och/eller BE lägre än – 10, HCO3-lägre än 15 mmol/L.