2459

Ifall du anser att myndigheten felaktigt nekar dig att ta del av handlingarna har du rätt att överklaga beslutet till domstol, se TF 2 kap. 15 § . Vad är inte en allmän handling? Det finns även post som inkommer till kommunen eller olika typer av material som inte är att anse som allmänna handlingar, enligt TF 2 kap § 11, som är av mindre eller tillfällig betydelse för myndighetens verksamhet: utkast, kladdar, minnesanteckningar och koncept, det vill säga arbetsmaterial Den andra begränsningen för att ta del av handlingar är att handlingen inte är offentlig.

  1. Sälja bostadsrätt skatteregler
  2. Dålig ekonomi gravid
  3. Standardavtal exempel
  4. Arbetsbrist sjukskriven
  5. Straffskala valdtakt

7 Ärenden slutbehandlas vanligen genom att de avslutas hos myndigheten genom beslut i sak. PTS gav ut de länkar som fanns publicerade på PTS webbplats, men beslutade att eventuellt internt arbetsmaterial inte kunde anses vara allmänna handlingar förrän ärendet var avslutat. Telenor överklagade PTS beslut att inte lämna ut arbetsmaterialet. Kammarrätten har i dom den 26 november 2018 avslagit Telenors överklagande.

Ett undantag från allmänna handlingar kan vara minnesanteckningar (exempelvis promemorior), se TF 2 kap. 9 §. Med detta menas en handling som enbart tillkommit för ett ärendes beredning.

Allman handling arbetsmaterial

Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är Inkomna utkast är allmänna handlingar. En handling som har kommit in till en myndighet blir allmän även om den bara är ett utkast, ett koncept, arbetsmaterial eller ett preliminärt ställningstagande av något slag. Handlingen behöver med andra ord inte vara färdig eller slutgiltig vare sig i avsändarens eller myndighetens ögon för att den ska anses Kommunen avslog begäran med hänvisning till att handlingarna var arbetsmaterial som inte skulle bli allmänna handlingar förrän ärendet var färdigberett. Sökanden överklagade beslutet och påpekade att handlingarna fanns med i ett utskick som hade gått ut till bland annat samtliga nämndordförande i kommunen, samtliga kommunala förvaltningar, en vd för ett kommunalt bolag samt flera fackförbund. Ett undantag från allmänna handlingar kan vara minnesanteckningar (exempelvis promemorior), se TF 2 kap. 9 §. Med detta menas en handling som enbart tillkommit för ett ärendes beredning.

Allman handling arbetsmaterial

Inkommen eller upprättad Offentlig Sekretessbelagd (enligt § i offentlighets-och sekretesslagen) Ej allmän-Privata brev - Minnesanteckningar - Utkast, arbetsmaterial-Handling som mottagare får i funktion av politisk eller facklig förtroendevald Arbetsmaterial som till exempel minnesanteckningar (PM, andra anteckningar eller upptagning) som endast är till för ärendets presentation eller beredning räknas inte som allmänna handlingar. Inte heller utkast, koncept eller interna meddelanden inom en myndighet är allmänna. En handling som inte är slutgiltigt färdigställd kan betraktas som ett arbetsmaterial och är ännu inte en allmän handling. Offentlighetsprincipen. Forskning som bedrivs vid svenska universitet och högskolor utgör en del av myndighetens verksamhet och omfattas av offentlighetsprincipen.
Supreme court ruth bader ginsburg

Allman handling arbetsmaterial

Handlingar/delar av handlingar som omfattas av sekretess har du inte rätt att ta del av. ESEM gör en sekretessbedömning i varje enskilt fall. ESEM har ingen skyldighet att lämna ut pågående internt arbetsmaterial.

Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande. Internt arbetsmaterial blir dock allmänna handlingar om kommunen skickar dem till någon, när det är färdigställt eller justerat samt när ärendet som handlingarna hör till är klart. Att en handling är allmän innebär att vem som helst får läsa handlingen under förutsättning att uppgifterna inte faller under sekretess, den så kallade offentlighetsprincipen.
Nordica helsingfors universitet

Allman handling arbetsmaterial socionom gu kursplan
e gbp eur
svetsmaskinservice goteborg
kommunal sjukskriven ersättning
lön neurokirurg
pdt 40

Den kan antingen ha inkommit till myndigheten eller upprättats där.

Internt arbetsmaterial är inte allmänna handlingar och därför har du inte rätt att läsa dem. Vad innebär sekretessbelagda handlingar?

We continue to monitor closely new legislation relief and resources for Covid-19 and its evolving impact on our clients and communities. Arbetsmaterial eller minnesanteckningar: Ibland kan myndigheten påstå att uppgifterna eller handlingarna är arbetsmaterial och därför inte är någon allmän handling. I lagen finns inte ordet arbetsmaterial nämnt. Det innebär i sin tur att det begreppet inte har någon lagligt stöd. Internt arbetsmaterial (utkast till skrivelse, minnesanteckningar och liknande) är däremot inte allmän handling. Internt arbetsmaterial blir dock allmänna handlingar om kommunen skickar dem till någon, när det är färdigställt eller justerat samt när ärendet som handlingarna hör till är klart.