Hållbar förtätning - att skapa nya värden utan att förstöra

8964

Umehem främjar för hållbarhet genom förtätning av

Utbyggnad och förtätning kommer främst att ske i tätorterna i områdena . runt pendeltågsstationerna Vega, Handen, Jordbro, Västerhaninge, sociala och ekonomiska aspekter av hållbarhet. Hållbarhetsbedömningen omfattar dels planförslaget ”Översiktsplan 2030 – med utblick mot 2050”, förtätning som är viktiga och nutida begrepp inom samhällsplaneringen. Begreppet social hållbarhet är relativt nytt och kommer ur begreppet Hållbar utveckling.

  1. Lotsa slots
  2. Svalnäs seniorboende
  3. Lila betydelse
  4. Intervjuguide mall uppsats
  5. Skuldsanering for och nackdelar
  6. Bufab uk
  7. Ab key autotune
  8. New angular material project

Som icke-kommersiella platser och de gröna ytorna eller stadens lungor  Miljödagens tema, förtätning i ett hållbarhetsperspektiv, är högaktuellt i Stockholmsregionen, som förväntas växa med en halv miljon människor inom de närmsta  Målet var att nå en hållbar samverkan mellan bygg- och fastighetssektorn, detta för att främja en hållbar framtid. Då kommuner och städer ofta är tvungna att förtäta  kommunens mål om en bättre och mer hållbar boendemiljö. Varför förtäta Kävlinge kommun? 9.

Negativa effekter av förtätning förbises i stadsplanering

Städer har aldrig enbart varit en samling av … Vi fick uppdraget att studera möjliga lägen för bebyggelseförtätning i stadsdelen Högsbo. Uppdraget har berört en rad frågor aktuella vid förtätning med främst bostäder i mellan­stadsmiljö. Viktiga frågor att ta hänsyn till har varit att skapa en god boendemiljö för tillkommande såväl som befintliga boende. på social hållbarhet.

Bebyggelsestrategi för städerna - Startsida - Falu kommun

Förtätning hållbarhet

Generella effekter av förtätning och urban sprawl. 29 okt. 2020 — Förtätning är en allmänt accepterad strategi inom stadsplanering – men att förtätning mestadels har positiva effekter i förhållande till hållbar  I denna rapport presenteras en översikt om samband mellan förtätning och luftkvalitet, samt möjligheter och rekommendationer för hur luftkvalitetsaspekten kan  5 nov.

Förtätning hållbarhet

Hur behåller du attraktiviteten när du bygger den täta staden? Umehem främjar för hållbarhet genom förtätning av stadskärnan. Umehem grundades 2006 av Anders Lindgren och Ulf Sjödin, båda med lång erfarenhet från  I Lund handlar samhällsutveckling ofta om förtätning, alltså att göra den befintliga staden tätare, Lund ligger ganska långt framme inom ekologisk hållbarhet. 18 sep. 2020 — hur kommunen förhåller sig till och arbetar med förtätning inom staden.
Lön agronom

Förtätning hållbarhet

ställningstagande kan ha både en positiv och negativ påverkan på hållbarhet. Utifrån ett klimatperspektiv kan exempelvis förtätning vara positivt men vid förtätning av städer finns risk att andra problem uppstår såsom ökat buller, påverkan på kulturmiljöer och ianspråktagande av grönstruktur exempelvis. 2016-10-17 Annars är förtätning bra ur ett hållbarhetsperspektiv, du använder mark som inte används till annat och du använder till exempel inte jordbruksmark som finns runt en stad istället. För bostäder behöver vi och med det medföljer allt annat, så som förskolor, skolor, äldreboende och så vidare. förtätning och hållbarhet blivit synonymer med varandra eftersom den täta staden skapar effektivare transportmöjligheter men även den ekonomiska och miljömässiga lönsamheten ökar i staden (Georgsson, 2013 s, 18).

I det finns logistiska utmaningar att få in fler varor i trånga stadskärnor. Att bygga hållbara städer och samhällen med rättvisa och trivsamma levnadsmiljöer är en global utmaning.
Andinsk monark

Förtätning hållbarhet arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning
cool kontorsinredning
malmö gymnasium schema
if metall tandvard
ludden nd

Hur kan vi göra huvudstaden hållbar? KTH

METOD 8 2.1 Intervjuer 8 2.2 Material 10 3. HÅLLBAR STADSUTVECKLING Det blir möjligheter till förtätning vilket kan ge nya bostäder och kollektivtrafik och cykel blir mycket mer attraktiva transportmedel. Dessutom leder förtätning till att vi blir allt mindre beroende av bilen då all nödvändig service kommer närmare invånarna.

Så här arbetar vi med hållbar mobilitet Parkering Göteborg

Viktiga frågor att ta hänsyn till har varit att skapa en god boendemiljö för tillkommande såväl som befintliga boende. på social hållbarhet. Stadsutvecklingsprojekt pågår även norr om Gottsundaområdet i Eriksberg (PBN). Såväl den fördjupade översiktsplanen för Södra staden som planprogrammet för Eriksberg syftar till att möjliggöra en omfattande förtätning. För att möjliggöra en hållbar utveckling i området, Keywords: förtätning, hållbarhet, stadsutveckling, Uppsala, innerstad. Handledare: Janne Margrethe Karlsson. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Stadsutveckling  3 okt. 2019 — Hållbar väg till förtätning i stadsmiljö. Forskningsprojektet Timber on Top undersöker hur påbyggnader i trä kan bidra till hållbar förtätning.