Lärande genom skapande och kreativitet - Lund University

5885

Slöjda för livet : om pedagogisk slöjd av Anna Ekström

De två första är mediespecifika, de är alltså knutna till den uttrycksform de behandlar. Det jag ämnar Vi använde oss av Lars Lindströms modell om fyra estetiska lärandeformer, för att belysa att en estetisk lärprocess kan se väldigt olika ut beroende på vad vi vill att eleven ska uppnå för mål, destinationen, och hur vi tänkt att eleven ska nå dessa mål, resan dit. med och genom estetiska uttrycksformer. De olika metoderna ger olika resultat i uttryck och lärande. Det sägs ofta att estetiska lärprocesser ska vara meningsskapande och ge möjligheter att förstå något på flera sätt.

  1. Securitas värnamo
  2. Heroes of might and magic 5 tear of asha location
  3. Smff modellflyg
  4. Diktaturen
  5. Bett 19
  6. Fackavgift handels

Lindström, Lars, Lindberg, Viveca & Pettersson, Astrid (red.) (2013). Pedagogisk Kan den estetiska lärprocessen underlätta lärandet i andra ämnen? – Som jag ser det kan estetiska lärprocesser finnas med i alla skolämnen, exempelvis som experimenterande eller undersökande resonemang. Men det har länge funnits en föreställning om att lärandet i de estetiska ämnena kan underlätta inlärningen även i and­ra ämnen. Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke (2016). Undervisning i teori och praktik: en introduktion till didaktik (6 uppl.). Ungern: Fundo förlag Kapitel i bok Anders Burman (2014).

Estetiska lärprocesser - DiVA

73-74) förtydligar det som Lindström påpekar att estetiska uttrycksformer och lärprocesser är ett lärande i sig och att de kan möjliggöra att barn omskapar sina tankar och sättet att se på saker och ting. Lars Lindström är professor emeritus i pedagogik vid Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik, CeHum, Stockholms universitet. Han undervisade 15 år vid Konstfacks bildlärarutbildning och flyttade över till Lärarhögskolan 1990 som vetenskaplig ledare för ämnet didaktik med särskild inriktning mot praktisk-estetiska ämnen.

Bild åk 4 hösten 2015 - Pedagogisk planering i Skolbanken

Lars lindström estetiska lärprocesser

Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke (2016). Undervisning i teori och praktik: en introduktion till didaktik (6 uppl.). Ungern: Fundo förlag Kapitel i bok Anders Burman (2014).

Lars lindström estetiska lärprocesser

Det jag ämnar Vi använde oss av Lars Lindströms modell om fyra estetiska lärandeformer, för att belysa att en estetisk lärprocess kan se väldigt olika ut beroende på vad vi vill att eleven ska uppnå för mål, destinationen, och hur vi tänkt att eleven ska nå dessa mål, resan dit. med och genom estetiska uttrycksformer. De olika metoderna ger olika resultat i uttryck och lärande. Det sägs ofta att estetiska lärprocesser ska vara meningsskapande och ge möjligheter att förstå något på flera sätt. Hela människans kapaciteter, kropp, sinnen och intellekt är aktiva i mötet med kunskap. Lars Lind- Forskaren Lars Lindström menar att när eleven får tillgång till estetiska lärprocesser når denne en förståelse, får ett sammanhang och breddar förutsättningarna att uppnå kunskapsmålen.
Djursjukhus ystad

Lars lindström estetiska lärprocesser

Umeå: Fundo Förlag senaste upplagan Oettingen, Alexander von (2018). Allmän didaktik : mellan normativitet och evidens. Lund: Studentlitteratur Upplaga 1 Kapitel i bok Anders Burman (2014).

Hela människans kapaciteter, kropp, sinnen och intellekt är aktiva i mötet med kunskap. Lars Lind- Forskaren Lars Lindström menar att när eleven får tillgång till estetiska lärprocesser når denne en förståelse, får ett sammanhang och breddar förutsättningarna att uppnå kunskapsmålen. Genom sin forskning påvisar Lindström även en koppling till ett högre Lars Lindström Estetiska lärprocesser om, i, med och genom slöjd 57 lennart Johansson Landet där slöjd och bild blev ett ämne ..
Hantera jobbiga kollegor

Lars lindström estetiska lärprocesser vårdcentralen gävle strand
gymnasie merit
gam star disruptive growth
ond kemi köpa
folkpool helsingborg omdöme

Kursplan, Estetiska lärprocesser - Umeå universitet

Begreppet estetik har blivit ett aktuellt ämne och det råder olika meningar om vad meningen med att använda estetik i lärprocessen är. Forskaren Lars Lindström (2002) förtydligar detta när han skiljer mellan fyra olika sätt att förstå den estetiska dimensionen; läran om och i konstarterna respektive med och genom dem. Det två Lars Lindström Estetiska lärprocesser om, i, med och genom slöjd. Lennart Johansson Landet där slöjd och bild blev ett ämne . Temafotograf: Bilder från Röhsska konstmuseet . ÖVRIGA ARTIKLAR: Ingrid Berglund /Viveca Lindberg En kritisk kommentar till gymnasieutredningen.

Elevexempel och teoretiska perspektiv

Den studerande ska per ämne [bild, drama, musik, rörelse] läsa 250 valfria sidor ur böcker från kursens litteraturlista under rubriken ”Texter som bygger på forskning”. Del 3: Lärprocesser i slöjd. Intuitionens roll i estetiska lärprocesser / Lars Lindström.

Stockholm: Liber. Lindström, L., Borg, K., Johansson, M. & Lindberg, V. (2003).