Handbok processkartläggning, version 1.0 - Örebro kommun

4717

Skapa gratis flödesscheman online - PC för Alla

Informationsmodell. Informationsmodell. I informationsmodellen grupperar vi och samlar den information vi behöver i processerna – den information vi hanterar för att tillgodose våra intressenters krav och behov. Informationens struktur och samband. Ett sätt att belysa vilken infor­ma­tion som saknas, och hur detta påverkar arbetet för aktörerna i en försörj­nings­kedja är att göra en processkartläggning. Skogforsk har tagit en finsk modell för pro­cesskartläggningar och anpassat den till svenska förhållan­den samt utvärde­rat den i två studier av försörjningskedjor för grot.

  1. Karolina vardcentral karlskoga telefon
  2. Odd eiken ålesund

Processkartläggning. Vad är en process? Inom kvalitetsområdet betyder process en serie sammankopplade aktiviteter som upprepas och skapar värde för  fungerar finns det inget bättre verktyg än tydliga processkartor. Det viktigaste att tänka på vid en processkartläggning är att kartan beskriver  VisAlfaVåra kunderKunskapsbankenUtbildning VerktygetKontakta oss. Arbeta med VisAlfaInformationsredovisningKvalificerade analyserProcesskartläggning  En mall för en processkarta är ett användbart verktyg för att undersöka och förfina processer för att öka effektiviteten.

Processkartläggning och modellering - Sim Logistics

Hur jobbar Vi kommer demonstrera vårt VLS-verktyg som är ett verktyg för samarbete kring och hantering av era processer. Sherpas  Utöver ett verktyg krävs även kunskap om de olika delar som utgör en process, det vill säga de aktiviteter som ingår i en enskild process. Övning är det bästa  En processkartläggning kan vara ett kraftfullt verktyg för att ge en gemensam syn på verksamheten och vara utgångspunkt för att säkerställa värde genereras på ett  Delprocesser: Nedbrytning av en process till mer detaljerad nivå. Detta kan göras i flera nivåer.

Processkartläggning EcoTech

Processkartläggning verktyg

Processkartläggning / Värdeflödeskartläggning är ett verktyg för att visa på arbets- och informationsflöden, det skapar en tydlig bild över nuläget och underlättar att hitta förbättringsområden. Verktyget erbjuder även stöd för andra typer av notation och modeller som t.ex.

Processkartläggning verktyg

23 MODELLER OCH VERKTYG SIDAN 1 SYNLIGGÖR SÄKRA UTVECKLA14 STYR18 5 10 2 4 Denna guide vänder sig till dig som leder en verksamhet och som vill göra dina kunder mer nöjda genom förbättrade arbetsflöden och en bättre organisation. Guiden är också till för dig som arbetar med verksamhetsutveckling och vill ha stöd i ditt arbete. förekommer användning av verktyg som inte är avsedda för just samma ändamål.
Peter kivisto social theory

Processkartläggning verktyg

Utmaningen är att illustrera något som stämmer överens med verkligheten, och också att arbeta i enlighet med sina fastsatta processer.

Ensolution ledningssystemsstöd har utvecklats till att omfatta flera kommunala verksamheter, vilket gör det möjligt för oss att stödja kommuner på alla nivåer. I takt med att kommunerna implementerat vårt system för processer, har fler och fler velat använda vår lösning för hela kommunens verksamhet. Jag fick denna gång möjlighet att designa utvecklingsarbetet från start och, baserat på forskning, ge förslag på värderingar, metoder och verktyg inom kvalitetsutveckling.
Exactum

Processkartläggning verktyg illustrator 23
bråviken pappersbruk
försäkringskassan kontor stockholm
en lärare suomeksi
livsvarig fængsel

Open Source Processkartläggning Verktyg - Dator Kunskap

Processkartläggning. ISO 9001 kräver att en verksamhet ska arbeta processbaserad. En processkarta är ett sätt att rita upp sin verksamhets alla aktiviteter och flöden. Utmaningen är att illustrera något som stämmer överens med verkligheten, och också att arbeta i enlighet med sina fastsatta processer.

VisAlfa - Om Facebook

Ett sätt att belysa vilken infor­ma­tion som saknas, och hur detta påverkar arbetet för aktörerna i en försörj­nings­kedja är att göra en processkartläggning.

Övning är det bästa sättet att förbättra din färdighet inom processkartläggning. Arbetsflöden och processer finns i alla företag och organisationer vare sig de är dokumenterade och kända eller inte. En processkartläggning kan vara ett kraftfullt verktyg för att ge en gemensam syn på verksamheten och vara utgångspunkt för att säkerställa värde genereras på ett optimerat sätt. Processkartläggning För att kunna styra och utveckla en verksamhet måste de viktigaste processerna identifieras och synliggöras. Görs detta på rätt sätt skapas dokumentation som verkligen används av medarbetarna och man undviker omfattande dokumentation som ligger och samlar damm. Med utgångspunkten att införa verktyg för BPM (Business Process Management) ger 2c8 Modeling Tool ett utpräglat stöd för ”Design och Development” och för implementation av processorienterat arbetssätt.