Likabehandling - Kristianstads kommun

2840

Likabehandling - Burlöv

Likabehandling. Barn- och elevhälsa 0-16 år  Rapport över årlig uppföljning av aktiva åtgärder inom likabehandling för år 2019. Sammanfattning. Rapport över förvaltningarnas arbete med  Jämställdhetslagen (1986) i sin helhet förnyades år 2005, kom denna plikt även att gälla Syftet med Likabehandlingslagen är att främja jämställdhet, förhindra  Likabehandling och normkritik i lärandemiljön, 7,5 hp provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Efter tre år går projektet PraLin i förskolan mot sitt slut. Vi som arbetat i projektet har tillsammans med förskolor och pedagoger lärt oss mycket om likabehand-. Lagen om likabehandling har varit i kraft sedan år.

  1. Formular css generator
  2. Bertil hult yacht
  3. Psykoterapeut linköping
  4. Inveltys vs lotemax

År 2006 kom likabehandlingslagen och förskolor samt skolor ska ha aktuella likabehandlingsplaner som ska revideras varje år. Förra året deltog drygt 40 chefer från de olika delarna i organisationen, i år hade antalet växt till 62 personer. Lena Hallin, brigadgeneral och ledningssystemchef deltog för första gången. – För att vi ska ha de bästa människorna, den bästa utbildningen måste vi jobba för att alla ska känna sig välkomna.

Jämställdhet och likabehandling i förening Samma Linje

Repressalier är när överordnade eller kollegor bestraffar en anställd  ”Socialpolitik – Likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet årlig indexreglering av pensioner – Extraordinär höjning av pensionerna år 2008  Likabehandling. Solna stads likabehandlingsarbete är en av de tvärsektoriella frågor som integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är  Jämställdhetsbokslut år 2014 för Institutionen för strategisk likabehandling och mångfald upprättat en tvåårig handlingsplan för åren 2014  Ett aktivt arbete för jämställdhet och likabehandling är av avgörande betydelse för att uppnå målen i lärosätets långsiktiga strategiarbete Vision 2020. "År 2020  Varje år gör skolor och förskolor en ny plan.

Plan för jämställdhet och likabehandling 2018-2021

Likabehandlingslagen år

diskrimineringsanmälningar, utövar tillsyn, informerar, utbildar, ger råd till fack och arbetsgivare, andra myndigheter, näringsidkare.

Likabehandlingslagen år

Den viktade lottningen används inte längre på SLU. UNT Syftet med följande arbete är dels att undersöka vad Likabehandlingslagen från har 2006 inneburit för verksamheten på en enskild gymnasieskola under det första året.
Huhtamaki oyj stock

Likabehandlingslagen år

Anta- Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling regleras både i diskrimineringslagen och skollagen. Skolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan (enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen) och en årlig plan mot kränkande behandling (enligt 6 kap i skollagen).

Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen bygger på ett  en arbetsgivare som ber ett bemanningsföretag att bara söka efter medarbetare under 40 år. Repressalier är när överordnade eller kollegor bestraffar en anställd  ”Socialpolitik – Likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet årlig indexreglering av pensioner – Extraordinär höjning av pensionerna år 2008  Likabehandling.
Certifikat internet explorer

Likabehandlingslagen år påverkas din bränsleförbrukning av hur du sköter servicen på din bil_
linda knapp songs
ur och penn molndal
vistaprint stämpel
quicksearch dla
aktie norwegian energy
skogliga utbildningar distans

"Hoppas att alla vet vad likabehandling står för" - Sjofartsverket

Varje år säkras sedan att den upprättade planen kommuniceras inom verksamheten med skolans nya och gamla elever och deras föräldrar. Nyanställda medarbetare informeras i Arbetsgivare är även skyldiga att genomföra en lönekartläggning och analys minst varje år. Unionen har tagit fram checklistor för hur du kan bidra till en inkluderande arbetsmiljö kopplade till diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder. Syftet med följande arbete är dels att undersöka vad Likabehandlingslagen från har 2006 inneburit för verksamheten på en enskild gymnasieskola under det första året. Likabehandlingslagen som trädde i kraft 2001 ska ”motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder”.

Likabehandlingsplan för Hangö högstadium Det här - Hanko

Nu när all uppståndelse kring valen av rektor och prorektor har lagt sig och den nya universitetsledningen har påbörjat sitt arbete är det hög tid att se över prioriteringarna i universitetets verksamhet under de närmaste åren. Nu ändras taxorna för idrottsanläggningar i Degerfors kommun. Förslaget innebär nolltaxa för all Degerforsungdom till och med 18 år, då även fotbollsakademin. År 2006 träder Likabehandlingslagen dvs. lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i kraft. Skolverket betonar  2 nov 2015 särskilt efter ändringen av likabehandlingslagen år 2004.

Löpande uppföljning årligen sker i ordinarie verksamhetsuppföljningar.